Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a daňových priznaní pre malé a stredné firmy. Naše služby poskytujeme v Martine a okolí, ako aj pre firmy z iných regiónov stredného Slovenska.

Zamerajte sa na Vaše podnikanie a starosti o účtovníctvo prenechajte na nás.
Ponúkame individuálny prístup a bezkonkurenčné cenové podmienky.

Vedenie účtovníctva

- vedenie účtovníctva podľa aktuálnych zákonných noriem
- spracovanie účtovných dokladov, ktoré si prevezmeme v sídle Vašej spoločnosti
- vedenie účtovníctva v členení podľa stredísk, alebo zákaziek
- vyhotovenie zostáv podľa želania klienta
- zastupovanie na úradoch
- účtovné poradenstvo
- spracovanie ročnej účtovnej uzávierky a inventarizácia zostatkov

Spracovanie miezd a personalistika

- kompletné spracovanie miezd, personalistika
- prihlasovanie/odhlasovanie zamestnancov na príslušnom úrade
- príprava mesačných prehľadov
- výplatné pásky, príprava príkazu na úhradu
- ročné zúčtovanie dane z príjmu, evidenčné listy, mzdové listy
- zastupovanie na úradoch

Spracování daňových priznání

- daň z príjmov právnických osôb
- daň z príjmov fyzických osôb
- daň z pridanej hodnoty
- daň cestná z motorových vozidiel
- daň z nehnuteľností, daň z prevodu nehnuteľností, daň z darovania